Door het gebruik van de website en het bestellen bij Twiety gaat u akkoord
met de volgende voorwaarden.

Het gebruik van de website en het plaatsen van bestelling bij Twiety is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.

Door het plaatsen van een bestelling bij Twiety accepteert u alle verantwoordelijkheid betreffende de legale status van de producten die u zullen worden toegestuurd. Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Wij kunnen echter geen uitsluitsel geven over de wettelijke status van enig product in enig ander land, omdat het voor ons niet mogelijk is op de hoogte te zijn van de aldoor veranderde wetgeving in alle landen. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de wettelijke status van een product in uw land. U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land wettelijk is toegestaan. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze producten. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat te raadplegen.
Twiety garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op deze website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland.

 

De informatie die door Twiety wordt verstrekt via deze website, links naar of van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige ander communicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico.Twiety beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website nauwkeurig , volledig of actueel is.

 

Twiety claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voorhet behandelen,genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening.Twiety geeft geen specifieke, medische adviezen.Gebruik onze smart producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten,diabetes of enige andere lichamelijk aandoening. Gebruik onze smart producten niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze smart producten niet in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines dient te worden vermeden bij het gebruik van onze smart producten. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en volg diens adviezen op.
Bewaar onze producten buiten bereik van kinderen. 

 

U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen die ontstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Twiety.Het bedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijkvoor het handelen van klanten.

 

De verspreiding, publicatie en het gebruik voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Twiety. Alle rechten voorbehouden.